Hands Red
%D7%91%D7%99%D7%90%D7%95%D7%A8%202019-09

מלגת לימודים לילדי טנזניה

לאפשר לילדים להגיע לבית הספר!

בית הספר מונטסורי אשר נמצא בדרם סאלה אשר הוקם בשתי ידיה של דניאסאנה למען ילדי השכונה. בצער רב לא וכל להמשיך להחזיק את בית ספרה כאשר ההורים לא יכולים לשלם עבור בית הספר. 

דני הסבירה לי שהיא לא מסוגלת לשלוח את הילדים הבייתה. הילדים כל כך יפים ושמחים להגיע ללימודים.

אבל כך לא תוכל להמשיך. 

עזור לדני להמשיך להפעיל את בית הספר.למען ילדי השכונה

מלגת לימודים שנתית היא:

10000 RTB

400 DLR

אנו מבקשים ממך לעזור לילדי טנזניה ללכת לבית הספר ולתרום עבור מלגת הלימודים שלהם.

לפרטים נוספים אנא השאר פרטים.

הירשם למידע אודות תרומות לטנזניה 

תודה על ההרשמה!